Jaarverslag Praktijksteun 2021

Lees via de oranje button de online editie van het jaarverslag 2021! Hierin vertellen we over pilots, projecten, scholingen en ontwikkelingen. Ook nemen we je mee in andere leuke feiten en weetjes van het afgelopen jaar. Veel leesplezier!

Over Praktijksteun

Praktijksteun levert praktijkondersteuning binnen de huisartsenzorg. Hierbij ligt een specialisatie op de deelgebieden GGZ (POH-GGZ), jeugd (POH-GGZ Jeugd) en ouderenzorg (POH Ouderenzorg). De missie van Praktijksteun is om de huisartsenzorg structureel te ondersteunen in het leveren van patiëntenzorg aan specifieke doelgroepen. Hierbij worden de pijlers ‘continuïteit van zorg voor de praktijk’, ‘ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt’ en ‘werkplezier voor de professional’ centraal gesteld in onze organisatie.

Er wordt bij Praktijksteun gewerkt vanuit diverse methodische ondersteuningsmodellen welke zijn afgestemd op de context van de huisartsenpraktijk. Deze zijn sterk gericht op persoonlijke ontwikkeling van de professional en zijn of haar ‘zorgopgave’ binnen deze context. Hierdoor voelt de professional zich maximaal gestimuleerd in een optimale uitoefening van het vakgebied in relatie tot de praktijkomgeving en de regionale koers.

Praktijksteun werkt in diverse regio’s intensief samen met regionale huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en andere zorgverleners of instellingen in de keten en/of het sociaal domein.

 Lees meer over Praktijksteun op www.praktijksteun.nl

Vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie ontvangen? 

Schuiven naar boven