Externe ontwikkelingen

Diverse externe ontwikkelingen hebben in 2020 invloed gehad op Praktijksteun. Lees op deze pagina meer over:

COVID-19

Begin 2020 kreeg de hele wereld, inclusief de huisartsenzorg, te maken met COVID-19, de coronacrisis. De zorg voor patiënten moest uiteraard doorgang vinden. Beeldbellen werd vliegensvlug geadopteerd en ingezet door vele professionals. Ondanks de mogelijkheid van het beeldbellen bleven sommige patiënten ook uit beeld, en bleken nieuwe patiënten minder snel naar de praktijk te komen om geholpen te worden. Samen met GGz Breburg en PRO-RCH hebben we een video ontwikkeld, speciaal voor deze doelgroep. 

Voor onze collega’s hebben we ook het corona nazorgteam in het leven geroepen. Want het werk wat we samen doen, de taak die ons voorligt en de patiënten voor wie we gezamenlijk staan, verdienen het dat wij dit zo goed mogelijk kunnen volhouden. Het verlenen van zorg in tijden van het coronavirus kan een grote impact hebben. Onze professionals hebben er niet altijd alleen beroepsmatig mee te maken, maar zij kunnen ook in de privésfeer getroffen zijn door de gevolgen van het virus. Voor iedere collega die daar behoefte aan heeft of had, is en was daar het corona nazorgteam, bestaande uit enkele POH-GGZ collega’s, voor ondersteuning. 

Toenemende zorgvraag rondom ouderen

Het aantal oudere patiënten in de huisartsenpraktijk groeit en ook de complexiteit van de problematiek. Bovendien is de ouderenzorg versnipperd (Wlz, Wmo en Zvw), waardoor het vaak ontbreekt aan regie. Uiteindelijk komt er hierdoor veel op het bordje van de huisarts terecht.

Vanuit Praktijksteun hebben we in 2020 hard gewerkt aan een nieuw concept, waarmee we op een vernieuwende wijze uitvoer kunnen geven aan de inrichting van ouderenzorg binnen de praktijk. Het ondersteuningsconcept dat bedacht is, geeft een huisartsenpraktijk de ruimte om op de juiste plek waarde toe te voegen aan de best passende zorg. Hierbij gaat het om een combinatie van zorgverlening met een hbo-opgeleide POH Ouderenzorg en een sterke werkmethodiek. In 2021 zullen de eerste praktijkondersteuners Ouderenzorg van Praktijksteun in huisartsenpraktijken aan de slag gaan.

Lees op onze website meer over de POH Ouderenzorg via Praktijksteun.

Regionalisering

Vanuit de landelijke beleidsmakers wordt steeds meer de visie onderstreept dat regionalisering de juiste koers is. Dit omdat binnen de regio de juiste zorg op de juiste plek ook de fysieke dimensie meekrijgt. Het sluit aan bij het uitgangspunt welke we vanuit Praktijksteun sinds jaar en dag hanteren. In 2020 hebben we, met onze regiomanagers en meewerkend teamleiders weer een extra stap kunnen zetten in deze regionalisering. Er zijn wekelijks regio-overleggen, waardoor de expertise vanuit en over de regio steeds beter tot z’n recht komt.

Weg van de wachttijd

In diverse regio’s is Praktijksteun betrokken bij projecten die de wachttijden danig zullen terugdringen. Hierin zit een uitdaging rondom goed vergelijkbare data, welke tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten erg versnipperd beschikbaar is. Het is een taai proces, toch zien we met praktische voorbeelden als ‘kernteams’, ‘Evie’ en ‘regionale netwerkorganisaties’ wel dat er zichtbare stappen gezet worden.

Capaciteitsvraagstuk

Al jaren lezen we onheilspellende berichten over het groeiende tekort van zorgcapaciteit. Hierbij is een financieel component op te maken; ‘hoe houden we de zorg betaalbaar’, en een arbeidscapaciteitscomponent; ‘hoe zorg je voor voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskracht in de zorg’. De ouderenzorg en de GGZ zijn twee van de sectoren waar het capaciteitsvraagstuk het meest zichtbaar is. De oplossingen liggen echter niet enkel in ‘meer van hetzelfde’, maar ook in slimme en innovatieve manieren om goede zorg op een andere manier te kunnen leveren. Om die reden zijn we met e-health al jaren stappen aan het zetten. In 2019 hebben we met enkele partnerorganisaties al een vernieuwde vorm van beeldbellen getest en goed bevonden. We hadden toen niet verwacht dat in 2020 vrijwel iedere zorgprofessional van het beeldbellen gebruik zou gaan maken, maar dat is, dankzij de coronacrisis, wel in versnelde vorm gebeurd!

Schuiven naar boven