Tevredenheid

Ook in 2020 is er weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een klantentevredenheidsonderzoek afgenomen. Bekijk de resulaten:

Medewerkerstevredenheid

Het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek is ingevuld door 93 POH-GGZ.

Mate van tevredenheid:

Ik ben trots op de zorgverlening/ kwaliteit die we als organisatie leveren.

Ik vind het leuk om de komende jaren bij Praktijksteun te blijven werken.

Ik voel mij als werknemer gewaardeerd door Praktijksteun.

Ik heb het gevoel dat ik zinvol werk doe.


“Praktijksteun blijft ondanks de groei een organisatie die laagdrempelig is als het gaat om het houden van binding tussen alle partijen. Het persoonlijke contact hierin is erg fijn.”

Ik kan mijn persoonlijke competenties ontwikkelen binnen deze functie.

De organisatie doet er voldoende aan om de werkdruk binnen de perken te houden.


Mijn teamleider / regiocoördinator weet wat er speelt op de werkvloer.


Ik ben tevreden over de mogelijkheid om eventuele problemen of aandachtspunten bespreekbaar te maken.

“Ik ben erg tevreden met Praktijksteun als werkgever! Ik heb het idee dat zij er alles aan doen om medewerkers te ondersteunen en een fijne werksfeer te creëren.”
Verbeterpunten

Klantentevredenheid

De jaarlijkse evaluatiegesprekken met huisartsen in 2020 hebben geresulteerd in de onderstaande uitkomsten.

Mate van tevredenheid over werkwijze en samenwerking:

De POH-GGZ toont aandacht en begrip voor de patiënt


De POH-GGZ is in staat om passende vervolgstappen met de patiënt te bespreken

Ik ben tevreden over de beschikbaarheid in de agenda van de POH-GGZ

Ik ben tevreden over de samenwerking met de POH-GGZ


Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de POH-GGZ en andere hulpverleners

Ik word voldoende op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en mogelijkheden

Mate van tevredenheid over de inzet van instrumenten:

Triage

Consultatie

Preventie

E-health

Schuiven naar boven