Regionale netwerkorganisaties

Lees op deze pagina meer over regionale netwerkorganisaties en de focuspunten in 2020:

PRO-RCH

PRO-RCH is de samenwerkingsorganisatie van PrimaCura (voorheen RCH Midden-Brabant) en Praktijksteun. De organisatie biedt als centraal orgaan in Midden-Brabant toegang tot oplossingen bij allerlei GGZ-vraagstukken, gestart vanuit de huisartsenzorg. Onder het motto ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’ wordt vanuit een brede regionale samenwerking antwoord gegeven op het streven naar ‘geen patiënt tussen wal en schip’.

In 2020 lag de focus van PRO-RCH op:

  • Het organiseren van kernteams per praktijk.
  • Het organiseren van (digitale) netwerkbijeenkomsten.
  • Het herijken van de organisatieonderdelen van PRO-RCH.
  • Het versterken van de samenwerking met gemeenten.
  • Het vergroten van de aansluitingsgraad.

  • De (door)ontwikkeling en het uitbreiden van Evie, het regionale e-healthplatform.
  • De (door)ontwikkeling en het uitbreiden van de sociale kaart.

  • Het gebruik van het GGZ-dashboard in VIP Calculus.
  • Het optimaal benutten van de één-op-één gesprekken.
  • De inzet van ‘menukaarten’ en factsheets.

Provico

In Noord-Limburg is Provico de netwerkorganisatie die ‘het GGZ-netwerk in de praktijk’ en daarmee de samenwerking op het snijvlak van de huisartsenzorg en GGZ organiseert. Provico kent een sterke regionale borging door de samenwerking van haar aandeelhouders en oprichters (Vincent van Gogh (SGGZ en GBGGZ), huisartsenzorggroep Cohesie en Praktijksteun. Zorgverzekeraar VGZ heeft dit initiatief gestimuleerd en was inhoudelijk betrokken bij het opzetten van Provico en haar zorgprogramma GGZ.

Kwaliteitsborging​

In samenwerking met Provico heeft Praktijksteun in 2020 de focus gelegd op kwaliteitsborging door middel van het opzetten van een kwaliteitskader. In dit kader worden aan activiteiten, zoals deelname aan scholingen, intervisies, begeleidingsmomenten als ook een meekijkdagdeel, punten toegekend. Er dient per activiteit, per jaar een minimaal aantal punten te worden behaald. In dit implementatiejaar zijn we tot een aantal aanpassingen gekomen welke in 2021 geïmplementeerd zullen worden. Een onderdeel van het kwaliteitskader is ook de bevordering van de samenwerking tussen de POH-GGZ en netwerkpartners. Dit laatste stimuleerden we in 2021 onder meer met behulp van een (digitale) netwerkbijeenkomst. In deze bijeenkomst konden de POH-GGZ en netwerkpartners elkaar ontmoeten en casuïstiek met elkaar bespreken.  

Evie

Evie was als regionaal e-healthplatform dit jaar wederom een belangrijk onderwerp in de regio. Voor 2020 was Evie al het platform dat voor alle inwoners in de gemeente Venray online zelfhulptrainingen aanbiedt. In 2020 hebben ook met andere gemeenten in de regio verkennende gesprekken plaatsgevonden om Evie zo ook voor hun inwoners gratis beschikbaar te stellen.

Schuiven naar boven