Over Praktijksteun

Wie is Praktijksteun en wat is er in 2020 bereikt? Lees op deze pagina meer over:

POH-GGZ (Jeugd)

Wanneer een huisarts invulling geeft aan de functie praktijkondersteuner GGZ in samenwerking met Praktijksteun, dan is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg met en door onze POH-GGZ. Praktijksteun waarborgt en toetst de kwaliteit op basis van diverse criteria en optimaliseert deze door onder meer (bij)scholingen, intervisie, coaching en begeleiding.

Omschrijving POH-GGZ

Bij de POH-GGZ ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de GBGGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

In 2020

 • 24 nieuwe collega’s POH-GGZ zijn bij Praktijksteun in dienst getreden.
 • Steeds meer POH-GGZ zijn zich ook gaan specialiseren in jongeren.
 • POH-GGZ hebben ook dit jaar weer veel gedaan aan deskundigheidsbevordering
 • Veel POH-GGZ hebben (mede door COVID-19) geëxperimenteerd met beeldbellen en meer dan voorheen gebruikgemaakt van e-health.

POH Ouderenzorg

De POH Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk vermindert de agendadruk van de huisarts, maakt (ouderen)zorg beter en draagt bij aan het beschikbaar houden van zorg.

Omschrijving POH Ouderenzorg

De POH Ouderenzorg is, zoals de naam al zegt, gespecialiseerd in ouderenzorg en beschikt over kennis om deze kwetsbare doelgroep goed te ondersteunen. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met patiënten (vanaf 65 jaar) met ouderdomsklachten in gesprek te gaan, om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH Ouderenzorg neemt onder meer de rol van casemanager op zich en organiseert de zorg rondom de patiënt, diens omgeving en de praktijk. Hiermee verdwijnt de zorg- en regeltaak uit de agenda van de huisarts.

In 2020
 • Praktijksteun is aan de slag gegaan om naast de POH-GGZ, ook de POH Ouderenzorg een plek in de huisartsenpraktijk te bieden.
 • Alle voorbereidingen om begin 2021 de eerste POH Ouderenzorg te kunnen laten starten zijn genomen.
 • Er is onder andere een werkmethodiek en intern coachings- en begeleidingsprogramma speciaal ingericht voor de POH Ouderenzorg.
 • Er zijn meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd met (toekomstige) bevlogen praktijkondersteuners Ouderenzorg.


Lees hier meer over de zorgverlening POH Ouderenzorg.

Deskundigheidsbevordering

‘Focus op kwaliteit’ staat bij Praktijksteun voor het continu verbeteren en ontwikkelen van de organisatie, de (GGZ-)zorg in de brede zin van het woord en uiteraard onze eigen (professionele) ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat je het beste uit jezelf haalt en verantwoordelijkheid neemt voor je persoonlijke ontwikkeling. 

Om de focus op kwaliteit op een goede manier onder de aandacht te blijven brengen en inzicht te geven in hoe men de ontwikkelingsuren kan en mag besteden, is het ‘Kwaliteitskader POH-GGZ’  ontwikkeld. Met het kwaliteitskader werken we toe naar een persoonlijk scholingsplan per medewerker, waarin concrete doelen zijn opgenomen. Dit kwaliteitskader, in combinatie met interne scholingen, de gefaciliteerde ontwikkelingsuren en het persoonlijk ontwikkelbudget (POB), onderstrepen de focus op kwaliteit.

Scholingen

Praktijksteun organiseert scholingen in eigen beheer en verzorgt het gehele proces: van uitnodiging en aanmelding tot aan de evaluatie en accreditatie. Door het in eigen beheer te organiseren, zijn we in staat om bij iedere scholing het regionale accent te leggen, en in veel gevallen met regionale aanbieders of netwerkpartners de scholing vorm te geven. Met ‘focus op kwaliteit’ altijd in het achterhoofd, zijn we sinds twee jaar als organisatie en opleider integraal geaccrediteerd door de landelijke vereniging POH-GGZ.

In 2020

Voor 2020 werden de nascholingen van Praktijksteun enkel fysiek aangeboden aan de POH-GGZ. De fysieke scholingen hebben naast positieve effecten (ontmoeten/verbinden en het dialoog met elkaar aangaan) ook een aantal beperkingen. Onder andere dat het vanwege reistijd, meer tijd voor een medewerker kost. Door de coronacrisis hebben we in 2020 versneld de mogelijkheden onderzocht wat er digitaal aan scholingen aangeboden kon worden. We wisten zo ons scholingsprogramma beschikbaar te houden, maar ook op lange termijn toekomstbestendig te zijn.

In totaal zijn er 39 scholingen aangeboden in 2020. Gemiddeld waren er 9 deelnemers per scholing.

12 fysieke scholingen (maanden januari, februari, maart en september)
31%
27 online scholingen (overige maanden)
69%

Deelnemers scholingen 2020

In totaal is er 355 keer deelgenomen aan de scholingen van Praktijksteun (154 unieke deelnemers).

 • Externe POH-GGZ
 • Interne POH-GGZ


Best bezochte scholingen in 2020

 • Verlies & rouwbegeleiding
 • Verslavingsproblematiek
 • Scholing ACT
 • Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

Kenmerken van ons scholingsaanbod

 • Speciaal ontworpen voor de POH-GGZ
 • Theorie direct in de praktijk toepasbaar
 • Veel ruimte voor (eigen) casuïstiek
 • Delen van kennis en ervaringen
 • Persoonlijk dankzij de kleine groepen
 • Divers regionaal aanbod
 • Regionale experts betrokken
 • Geaccrediteerd bij de LV POH-GGZ

Evaluatie scholingen

In totaal is 303 keer het evaluatieformulier in 2020 ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer betreft hierbij een 7,8.

Onderwerp scholing Aantal scholingen Aantal deelnemers Aantal ingevulde valuaties Gemiddelde rapportcijfer
Fysiek (totaal) 12 103 84 8,0
E-health (dag 1) 2 8 5 8,0
E-health (terugkomdag) 2 9 6 7,3
Kind & Jeugd: Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld 1 8 7 7,4
Omgaan met Borderline persoonlijkheidsstoornis – 2 avonden 1 14 10 8,0
Psychopathologie bij ouderen 1 9 7 7,6
Scholing ACT – 2 avonden 2 29 27 8,5
Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk 1 9 7 7,7
Triage 1 10 8 8,3
Verdiepen en ontwikkelen ACT-vaardigheden 1 7 7 7,4
Online (totaal) 27 252 219 7,8
E-health terugkomdag 5 19 14 8,0
Introductie scholing ACT 2 28 26 7,4
Kind & Jeugd: Hoe werkt het puberbrein? 2 27 27 7,5
Kind & Jeugd: Systemisch werken voor POH-GGZ Jeugd 2 19 15 8,2
Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk 2 25 21 8,0
Triage 2 25 20 7,6
Verlies & rouwbegeleiding 7 62 52 7,7
Verslavingsproblematiek 4 39 36 8,0
Werken met de ACT Matrix 1 8 8 8,0
Eindtotaal 39 355 303 7,8

Enkele opmerkingen uit de evaluaties

Omgaan met Borderline persoonlijkheidsstoornis

“Er zijn nu verschillende handvatten geboden, achtergrondinformatie. Meer verdieping zou kunnen, maar verder is het veelal zelf leren handelen, eventueel reflecteren met een ander over het handelen.”

Omgaan met Borderline persoonlijkheidsstoornis – 2 avonden
Fysieke scholing

Scholing ACT

“De training was erg leerzaam en praktijkgericht.”

“Ik vond het zeer interessant om kennis te maken met ACT. Het maakt me nieuwsgierig naar meer erover leren en vooral meer leren hoe dit in de praktijk te kunnen toepassen.”

Scholing ACT – 2 avonden
Fysieke scholing

Verlies & rouwbegeleiding

“Ik vond alle onderdelen bijdragen aan de training, ik ervaarde voldoende verdieping.”

Verlies & rouwbegeleiding
Online scholing

Systemisch werken voor POH-GGZ Jeugd

“Ik vond het een zeer geslaagde scholing die mij echt aan het denken heeft gezet. Ik heb er veel van geleerd en kan het ook direct gebruiken in de praktijk.”

Systemisch werken voor POH-GGZ Jeugd
Online scholing

Partners

De scholingen zijn door Praktijksteun in veel gevallen regionaal georganiseerd, vaak in samenwerking met de regionale huisartsenorganisaties.

RCH
PRO-RCH
Provico
Zorroo
DOH
PoZoB
Syntein

Vorige
Volgende

Scholingen 2021

We realiseren ons inmiddels heel goed dat een online scholing toch echt heel anders is dan een fysieke scholing. Het is voor zowel docent als deelnemer een hele nieuwe en andere ervaring. We zijn daarom kritisch naar wat wenselijk en mogelijk is op het gebied van digitaal onderwijs, zodat we voor ons scholingsprogramma 2021 per onderwerp bewustere keuzes kunnen maken in de vorm van de scholing.

Praktijksteun Academy
In 2020 zijn we al gestart met de ontwikkeling van een digitale leeromgeving (de Praktijksteun Academy) voor onze medewerkers POH-GGZ. Dit moet in 2021 een platform worden van het gehele scholingsaanbod van Praktijksteun, van zowel online als fysieke scholingen en bijeenkomsten. Maar waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden voor het volgen van digitale e-learnings op verschillende vakinhoudelijke onderwerpen. Hiermee hopen we nog meer aan te kunnen sluiten bij de grote mate van verscheidenheid in opleidingsachtergrond, werkervaring en scholingsbehoeften.

Georganiseerde evenementen (in samenwerking met) Praktijksteun

Kennis & netwerkavonden Kind & Jeugd

In verband met de stijgende vraag naar de specialisatie POH-GGZ Jeugd, hebben we in 2020 een 3-tal kennis- en netwerkavonden Kind en Jeugd georganiseerd. Deze bijeenkomsten hadden als doel:

 • het ontmoeten van collega’s POH-GGZ Jeugd;
 • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
 • het met elkaar in gesprek gaan over ontwikkelingen en vraagstukken rondom Kind en Jeugd;
 • deskundigheidsbevordering d.m.v. een functie- en vakinhoudelijke kennissessie.

De volgende avonden hebben plaatsgevonden:

 • Februari 2020: 1 fysieke scholingsavond
  Kennissessie: Herziene meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Juni 2020: 2 online scholingsavonden
  Kennissessie: Hoe werkt het puberbrein?
 • December 2020: 2 online scholingsavonden
  Kennissessie/Intervisie: Systemisch werken voor POH-GGZ Jeugd

Webinar PRO-RCH Netwerk@home? | Toen Corona het Hart van Brabant raakte

Op 25 juni 2020 heeft het allereerste webinar van PRO-RCH plaatsgevonden! Het online programma bestond uit een drietal gespreksrondes met ieder een eigen thema gerelateerd aan ‘het coronatijdperk’. Daarbij zaten steeds andere gastsprekers aan tafel, waaronder een huisarts, GZ-psycholoog, POH-GGZ, fysiotherapeut en ook personen die zelf getroffen waren door het coronavirus.

We hadden ongeveer 140 kijkers die de bijeenkomst waardeerden met een ruime 7.

Digitale interactieve netwerkbijeenkomst PRO-RCH

Op 29 oktober vond de tweede digitale netwerkbijeenkomst van PRO-RCH plaats. We waren in de zomer nog uitgegaan van een fysieke bijeenkomst, maar helaas waren we door de maatregelen genoodzaakt om het online te organiseren. Netwerken is normaal gesproken een zeer belangrijk onderdeel van de bijeenkomst, maar dit onderdeel moesten we nu even parkeren. De focus lag dit keer echt op de inhoudelijke kennissessies, en dat was zeker niet minder interessant.

We hadden ongeveer 70 deelnemers die de bijeenkomst waardeerden met een ruime 7,5.

Netwerkbijeenkomst Provico

Donderdag 15 oktober vond de eerste digitale netwerkbijeenkomst van Provico plaats: ‘Wegwijs in Limburg!’. Met maar liefst 28 deelnemers, waaronder meerdere netwerkpartners, kunnen we spreken van een grote opkomst. Deze netwerkpartners stelden zich voor door middel van een video en er was de mogelijkheid om in een break-out sessie met een van deze netwerkpartners te praten en te chatten. Daarna werd er door Daniëlle Arts en Hilde Theelen van WIJS een plenaire presentatie gegeven over de voortgang van WIJS en wat zij daar tegenkomen. Marlies Wegewijs -kaderhuisarts GGZ –eindigde de netwerkbijeenkomst met een presentatie over hoe je het beste om kunt gaan met situaties die minder goed gaan (incidentenmeldingen) en benadrukte dat we daarnaast ook willen horen welke zaken juist wel goed gaan (complimenten).

Congres Praktijksteun

Helaas hebben we vanwege het coronavirus (COVID-19) ons geplande congres “Glamorous GGZ” in mei 2020 moeten annuleren.

Intervisies

De intervisiebijeenkomsten bestaan uit regionaal georganiseerde groepsgesprekken voor en tussen collega’s POH-GGZ binnen Praktijksteun. Deze intervisiegroepen worden begeleid door onafhankelijke intervisiebegeleiders. Onderwerpen als reflectie, inzicht in eigen handelen en casuïstiek staan gedurende de bijeenkomsten centraal.

De beperkende maatregelen die het gevolg waren van de uitbraak van het coronavirus hebben gemaakt dat de intervisiebijeenkomsten in 2020 grotendeels online hebben plaatsgevonden.

De digitale vorm is voor het krijgen van intervisie (waar reflectie en inzicht in eigen handelen centraal staat) vanzelfsprekend niet de gewenste manier. Maar omdat we te maken hebben met een uitzonderlijke situatie en de POH GGZ met alle gevolgen van het coronavirus te maken krijgt in de praktijk, is het krijgen van intervisie nu meer dan ooit noodzakelijk. Vandaar dat zowel de intervisiebegeleiders als de POH-GGZ zich deze wijze van intervisie snel eigen hebben gemaakt.

17 intervisiegroepenIntervisiebijeenkomsten van 2 uur per groep

10 medewerkers (maximaal) per groep en één onafhankelijke intervisiebegeleider

Coachingstrajecten

Alle nieuwe collega’s in de functie van POH-GGZ krijgen een coach toebedeeld voor een periode van drie maanden. Daarnaast komt het voor dat in een later stadium de regiocoördinator, meewerkend teamleider of de POH-GGZ zelf van mening is dat iemand baat heeft bij een dergelijk traject. In die gevallen wordt de coach ook ingezet. Het coachingstraject is een individueel traject dat is bedoeld om de eigen (professionele) vaardigheden en kwaliteiten als POH-GGZ verder te ontwikkelen en/of bij te sturen.

Er hebben in totaal 20 coachingstrajecten plaatsgevonden, er zijn er echter 21 aangeboden, door langdurige ziekte is 1 traject niet uitgevoerd.

Regio Trajecten
Regio Midden-Brabant 8 coachingstrajecten
Regio West-Brabant 6 coachingstrajecten
Regio Nijmegen/Oss/Uden 6 coachingstrajecten
Regio Noord-Limburg 0 coachingstrajecten

Vertrouwenspersonen

In 2020 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen.

Personeelsvertegenwoordiging

Praktijksteun heeft een sterke samenwerking met de personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT is een waardevol instrument binnen de organisatie. Zo denken de leden van de PVT mee over diverse onderwerpen. Dit waren in 2020 onder andere:

Coronaontwikkelingen

Het werken in coronatijd heeft veel flexibiliteit gevraagd van de medewerkers. Er is gedurende het jaar afstemming geweest over getroffen voorzieningen, overgang naar online scholingen en intervisies, en de belasting van de medewerkers.

Concurrentiebeding

Op advies van de PVT worden nieuwe medewerkers bij het aangaan van de tijdelijke arbeidsovereenkomst al geïnformeerd over artikel 15, het concurrentiebeding, wat in het contract voor onbepaalde tijd is opgenomen.

Conflictprotocol

Het conflictprotocol is door de PVT bekeken en na een kleine aanpassing akkoord bevonden.

Bezetting en werkwijze PVT

Xandra Hekstra heeft, na uittreding van Ingrid van Aert, zitting genomen in de PVT. Tilly van Boekel en Gabry Verberne hebben zich beiden herkiesbaar gesteld en bij geen tegenkandidaten zijn zij herkozen als PVT-leden. De PVT is gestart met een vooroverleg los van de overlegvergadering. Dit overleg geeft de PVT meer ruimte om zich te verdiepen in actuele thema’s.

Afscheid directeur

De PVT heeft een kaartenactie uitgezet ter gelegenheid van het afscheid van Rudolf Keijzer. Vanuit de medewerkers is hier met veel enthousiasme op gereageerd waardoor Rudolf een mooi pakket aan persoonlijke boodschappen in ontvangst heeft mogen nemen.

Sociale kaart

De sociale kaart van Praktijksteun biedt een compleet, actueel en betrouwbaar overzicht van de beschikbare (GGZ-)zorg op één plek.

Aantallen in sociale kaart
Aantal GGZ-aanbieders 296
Aantal aanbieders Somatiek 98
Aantal huisartsenpraktijken 192
Totaal 586

Aantallen in sociale kaart

 • Aantal aanbieders Somatiek
 • Aantal GGZ-aanbieders
 • Aantal huisartsenpraktijkenGa naar het volgende hoofdstuk

Schuiven naar boven