Instrumenten

De POH-GGZ en huisartsen kunnen bij Praktijksteun gebruikmaken van aanvullende GGZ-hulpmiddelen binnen de huisartsenzorg. Lees op deze pagina meer over:

Consultatie

Op het gebied van de GGZ kan consultatie door een huisarts of POH-GGZ als instrument ingezet worden om een partner uit de generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ) te raadplegen.

Facts & Figures rondom consultatie in 2020

Consultatie
1-op-1
195
Meekijkconsult
52
Telefonisch
858
E-mail
169
Casuïstiek
306
Totaal aantal keren gebruikgemaakt van consultatie
1.580

E-health

E-health gaat binnen de GGZ over digitale toepassingen ter ondersteuning of verbetering van de geestelijke gezondheid. Bij Praktijksteun gaan we bij e-health altijd uit van een regionale verbinding, ook online.

Hoeveel professionals hebben gebruikgemaakt van een e-healthplatform via Praktijksteun?
In totaal zijn in 2020 weer 400 professionals op één van onze e-healthplatformen gestart.

Hoeveel cliënten zijn via Praktijksteun aan de slag gegaan met e-health?
In totaal zijn 10.637 burgers/cliënten in 2020 op één van onze e-healthplatformen gestart.

Triage

Triage gaat over het bepalen van de aard van de klacht, de zorgzwaarte en in de GGZ ook de lijdensdruk bij een hulpvraag. Triage wordt steeds vaker ‘verwijsondersteuning’ of ‘screening’ genoemd. In dit jaarverslag worden al deze benamingen gezamenlijk bedoeld.

4DKL is bij Praktijksteun de meest gebruikte triagetool. In 2020 is dit instrument 1.825 keer ingezet.

Preventie​

Onder (geïndiceerde) preventie worden activiteiten geschaard die gericht zijn op het voorkomen van klachten bij zogenoemde ‘at-risk-groepen’. Veel van de geïndiceerde preventie is vormgegeven door zogenoemde preventiegroepen. De preventiegroepen zijn er in de basis voor patiënten van huisartsenpraktijken die samenwerken met Praktijksteun en bedoeld voor deelnemers met een indicatie (oftewel, geïndiceerde preventie). Een preventiegroep bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers.

Praktijksteun heeft in samenwerking met partners in verschillende regio’s diverse preventiegroepen aangeboden.

Preventietrainingen welke in samenwerking met Indigo worden aangeboden:

Schuiven naar boven